บุคลากร


นาย ธีรเดช ทิมา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานพัสดุ


นาย อิทธิพล สุขเติม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ


นาย ปัญจพร พฤกษชาติ
ตำแหน่ง ครู คศ.๑
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ


นาย สุพัฒน์ นามเหลา

ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ


นาย ประสิทธิ์ ทุมนัน
ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นาย ศิริทรัพย์ สุราทิพย์
ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาโยธา
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นาย พงษ์ศักดิ์ เนตรสง่า
ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเครื่องกล
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ


นาย เกริกฤทธิ์ ส่งเสริม
ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเครื่องกล
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ


นางสาว เอมอร สิมาทอง
ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมฯ
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

ว่าที่ ร.ต. ขวัญชัย เนืองเนตร
ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาโลหะการ
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นาย ทวี ห้วยทราย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นาย ชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา
ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเครื่องกล
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นาย กร วนะรมย์
ตำแหน่ง ครูแผนกก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางนภา เสมอภาค
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ


นาง วิมลพันธ์ พร้อมสุข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ

นางสาว พิชชาพร ป้อมไชยา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ

นางสาว นัตญา ฤทธิศักดิ์ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ

นางสริญญา โคตรสำราญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ

นางสาว สุนันทนา ปิดทอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ


นาย สุดใจ พรมดงมัน
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ


นายวิมล แว่นแคว้น
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นาย นวมินทร์ ลาภสาร
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *